Actief in Izegem

Groene hoekjes

Rhodesgoed

Het 40 ha grote domeinbos Rhodesgoed ligt in Kachtem, een deelgemeente van Izegem. Het is een pas aangelegd bos dat niettemin al een rijke verzameling dieren en planten telt. Loofbomen als wilg en populier wisselen af met weilanden, poelen en naaldbos.

De naam Rhodesgoed is afkomstig van Rudolf van Rode, heer van Schelderode en Melle en eigenaar van de heerlijkheid Rode in de dertiende eeuw. De heerlijkheid telde vele hoeven en huizen van boeren en burgers. De belangrijkste hoeve van een heerlijkheid bleef eigendom van de heer. Voor Rode was dat het Rhodesgoed. De gerestaureerde hoevegebouwen herinneren vandaag nog aan dat landbouwverleden.

Het Rhodesgoed is een landschap in volle ontwikkeling onder het beheer van het ANB. In 1995 kocht het Vlaamse Gewest de landbouwgrond aan om er bos aan te planten. In een eerste fase plantte men pioniersbomen, zoals wilg en populier. Deze snelgroeiende soorten bereiden de bodem voor op trager groeiende soorten, zoals zomereik, gewone es, zoete kers, beuk en haagbeuk. De aanplanting van een perceel naaldbomen moet dit bos ook aantrekkelijk maken voor broedvogels als de bosuil. De open plekken in de bloemrijke weiden trakteren akkerminnende vogels als kievit en gele kwikstaart op een veilige broedplaats.

De talrijke poelen en meanderende Rhodebeek vormen de leefomgeving voor o.a. kleine watersalamander, alpenwatersalamander, groene en bruine kikker. Ook waterplanten als gele lis, waterranonkel, zwanebloem, wateraardbei en kikkerbeet gedijen er uitstekend.

Het Merelbos

Het Merelbos in Emelgem is eigendom van de stad Izegem en werd in 1992 aangeplant. Het beheer van het Merelbos wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Het bosje van 5 ha 23 are is een rustige groene plek aan de rand van een nieuwe woonwijk en het Provinciale Centrum ‘t Venster.

De struikengordels langs de wandelpaden bestaan vooral uit sleedoorn, hazelaar, lijsterbes, meidoorn en Gelderse roos. Deze struiken zorgen voor een geleidelijke overgang van de kruidlaag naar de loofhoutbestanden. Zowat alle insecten, vlinders als vogels hebben baat bij een dergelijke zachte overgang van laag naar hoog. Bosrietzanger, fitis, spotvogel, tjif-tjaf en nog vele andere zangvogels komen er voor. Ook de vlinders, met het bont zandoogje, de gehakkelde aurelia en de citroenvlinder hebben dit biotoop gevonden.

Het Merelbos is een rust- en wandelgebied voor de plaatselijke omwonenden en een nieuw waardevol biotoop voor fauna en flora.

Wandel op de Mandel

“Wandel op de Mandel” is geen echt wandelpad, maar een aangename en groene verbinding tussen Emelgem en Izegem. De Mandel, traditioneel de grensrivier tussen Izegem en Emelgem, werd in de jaren ’70 voor een groot deel ingekokerd, en erbovenop werd een weelde aan groen aangeplant. Middenin dit groen vind je “Wandel op de Mandel”.  Dit groene hoekje van 2,2 ha groot bestaat vooral uit wilgenbegroeiing en bosgoed. Het wordt beheerd door Waterwegen en Zeekanaal. Het kanaal Roeselare-Leie, dat ook door Izegem loopt, en dat o.a. ten zuiden aan “Wandel op de Mandel” paalt, is overigens een paradijs voor hengelaars; het loont de moeite om die eens op een mooie zomerdag op het gemak te observeren. “Wandel op de Mandel” biedt daartoe het ideale kader.

Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof

  • Wandelen in de groene long van Izegem
  • Speelbos met wilgenhutten, speelbulten, een amfitheater, hangbrug, kabelbaan en avonturenpad
  • Speelterrein voor kinderen van 2 tot 8 jaar in het thema ‘Belle en het Beest’
  • Twee kastelen: Wallemote en Wolvenhof

Blauwhuispark

Het kasteel Blauwhuis is zeker het imposantste gebouw van de hele stad. Het 11,2 ha grote park is met het kasteel geklasseerd als stadszicht. Sinds 1 april 2017 stelt de stad, in samenwerking met eigenaar vzw Gillès de Pélichy, dit prachtig groen domein open voor het publiek.

Het Kasteelpark is toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Fietsers en wandelaars kunnen terecht op de daartoe aangeduide wegen en paden.