International shoe congress

Section Header 7- 8 November

Eperon d'Or, Izegem

Internationale Schoenconferentie

[English version below]
Op woensdag 7
en donderdag 8 november 2018 vindt de achtste editie van de Internationale Schoenconferentie plaats, en dat voor de eerste keer in Izegem. Het thema voor deze editie is ‘Vakmanschap en duurzaamheid in historisch en actueel perspectief’.

Doorwinterde schoenenfans weten dat de Internationale Schoenconferentie ondertussen een vaste waarde is. Om de drie jaar komen academici, erfgoedwerkers, studenten, ambachtslui en ontwikkelaars uit heel Europa samen om het te hebben over schoeisel, meestal in een historische context. Dit congres vond tot nu toe altijd plaats in Zlìn. Dé Tsjechische schoenenstad bij uitstek is de thuisbasis van de internationale schoenproducent Bata en sinds 1995 verbroederd met Izegem.

Voor deze achtste editie verhuist de conferentie echter naar het West-Vlaamse Izegem. De reden daarvoor is de recente opening van industriële erfgoedsite Eperon d’Or en het feit dat we dit jaar een halve eeuw Izegems schoeiselmuseum mogen vieren.

En we willen het natuurlijk goed doen in Izegem. Het programma voorziet in een combinatie van boeiende lezingen en interessante bezoeken.

Geïnteresseerd om (onderdelen van) de conferentie bij te wonen?

Aarzel dan niet om het inschrijvingsformulier in te vullen. Verdere vragen kunnen altijd gericht worden aan eperondor@izegem.be of 051/31.64.46.

International Shoe Conference

On Wednesday 7 and Thursday 8 November 2018, the 8th edition of the International Shoe Conference will take place, for the first time ever in the Belgian city of Izegem. The overall theme for this edition is ‘Craftmanship and sustainability in historical and contemporary perspective’.

Dedicated shoe fans will confirm that throughout the years the International Shoe Conference has grown to become a well-respected event. Every three years, academics, heritage workers, students, craftsmen and developers from across Europe meet to discuss footwear, mainly in a historical context. Up to now, the conference has always taken place in Zlìn. The Czech shoe city par excellence is home to the international shoe producer Bata and has since 1995 been affiliated with the city of Izegem.

Remarkably, the 8th edition of the conference will take place in Izegem. There are two reasons for this change of location: this year we celebrate the 50th anniversary of the shoe museum in Izegem, and recently the brand new industrial heritage site Eperon d’Or opened its doors to the public.

Of course, we want to give the conference a warm welcome in our city. We offer a programme with a combination of fascinating lectures and interesting visits.

Do you want to visit (parts of) the congress?

Then do not hesitate to fill out the application form. We will gladly answer any further questions through eperondor@izegem.be or 0032 51 31 64 46.