leerlingmeester

Section Header Leerling-meester-traject in Eperon d'Or

Borgen van de kennis rond schoenmachines

Toen de Vlaamse Overheid in 2019 de oproep voor “Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject” de wereld inzond, spitste Eperon d’Or de oren.

“Met de beurzen voor het doorgeven van vakmanschap wil Vlaanderen een impuls geven aan het beleid rond immaterieel cultureel erfgoed. Ook niet-tastbaar erfgoed dat in hoofden en handen van mensen zit, is immers erg waardevol, maar ook kwetsbaar. Onderzoek wijst uit dat de beoefening van sommige disciplines met wortels in traditie, en de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, meer en meer onder (economische ) druk staan.”

…zo stond het in de projectoproep.

Eperon d’Or diende een aanvraag in voor een meester-leerling-traject dat focuste op het onderhoud en de bediening van de schoenmachines. Of zoals het in de aanvraag stond:

“In het kader van dit traject willen we de erg specifieke kennis rond het bedienen en onderhouden van deze schoenmachines borgen. Concreet zal vakman Dirk Strobbe, gespecialiseerd in de techniek en het gebruik van de machines, via een intensief traject zijn kennis doorgeven aan Joeri Vandevoorde, een technisch onderlegde en enthousiaste ‘leerling’ die nieuw is in het Eperon d’Or-verhaal.”

De projectaanvraag werd goedgekeurd en ondertussen vormen Dirk en Joeri al maandenlang een technische tandem. Als corona het tenminste toelaat, zijn ze elke dinsdagavond present in de fabriekshal. Stuk voor stuk krijgen de machines een onderhoudsbeurt en waar nodig wordt er technische chirurgie doorgevoerd. Dirk speelt zijn kennis over gebruik en onderhoud daarbij door aan Joeri.