Economische raad

Economische raad

De Algemene Economische raad is een overlegorgaan dat de activiteiten en belangen van de industrie, handel, land- en tuinbouw en dienstensector in Izegem wil bevorderen, de aantrekkingskracht van de stad als handelscentrum wil stimuleren, en een volledige lokale tewerkstellingsgraad wil nastreven. Heel concreet is de Raad opgebouwd in een vierledige structuur:

  • De cel Bedrijven
  • De cel Kleinhandel
  • De cel Land- en Tuinbouw
  • De overkoepelende Algemene Economische Raad, die een coördinerende rol speelt

De drie cellen van de Algemene Economische Raad vergaderen elk minstens driemaal per jaar, en worden telkens bijeengeroepen via een schriftelijke of elektronische uitnodiging.

Interesse om actief deel te nemen aan deze adviesraad rond Lokale Economie? Stuur uw voorstel of kandidatuur door naar economie@izegem.be.