GeheimenSintTillo

Section Header 'Ken Izegem'-wandeling

De Geheimen van de Sint-Tillokerk

De Sint-Tillokerk heeft nogal wat boeiende hoekjes en kantjes. Geheimzinnige symbolen, onbekende verhalen, mysterieuze beeldtaal en termen, enzovoort. Tijdens deze rondleiding geeft de gids uitleg over al deze geheimen van de kerk. Maar die geheimen ontsluieren gaat niet zomaar… Je moet er zelf ook wel wat voor doen!

Op deze spannende zondag zijn vooral kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar welkom in de Sint-Tillokerk. Volwassenen mogen natuurlijk ook meekomen, maar het parcours van de rondleiding is bestemd voor kinderen.

Datum & uur: zondag 3 februari, om 14u30 uur

plaats: Start aan de hoofdingang van de Sint-Tillokerk, Kerkplein Izegem.