Terug naar kalender

Sint-Vincentiusrustoord, Hogestraat 6815u

“Ontdek Izegem”-wandeling.

Oorspronkelijk was Kachtem een echte landbouwgemeente. Op de zandleemgrond werden vooral chicorei, maïs, vlas en suikerbieten geteeld. Er was ook veeteelt maar heel vaak waren de bedrijven gemengd. De Mandel speelde hier een belangrijke maatschappelijke en socio-economische rol.

Tussen 1966 en 1975 werd de industriezone Mandeldal aangelegd in de vroegere Mandelmeersen. Door de toenemende industrialisatie is Kachtem nu hoofdzakelijk woongebied geworden. Veel landbouwgronden van destijds werden ondertussen verkaveld. Net voor de fusie in 1977 was nog 75% van de grond landbouwgrond en waren er 57 landbouwbedrijven actief. Op vandaag zijn er nog slechts enkele hofsteden in uitbating.

Start om 15 uur op de parking van het Sint-Vincentiusrustoord, Hogestraat 68. Stevig schoeisel is wenselijk.