Algemene voorwaarden voor groepsbezoeken

Algemene voorwaarden

  • Een groep bestaat uit maximum 20 personen.
  • De reservatie  is onder voorbehoud van de toegankelijkheid van de te bezoeken bezienswaardigheden en de beschikbaarheid van de gevraagde gidsen.
  • Het bezoek staat vast wanneer u het bevestigingsbewijs heeft ontvangen.
  • Het is nodig een gsm-nummer van de verantwoordelijke door te geven aan de dienst Toerisme. Zo kunnen we vanuit onze organisatie contact opnemen indien nodig.
  • Bij het reserveren van een groepsbezoek verklaart u er zich mee akkoord dat u na het bezoek gevraagd kan worden om een korte enquête te beantwoorden. De antwoorden van deze enquête worden strikt intern verwerkt en dienen enkel voor het verbeteren van ons aanbod.

Gids

De prestatie van een geboekte gids begint op het afgesproken uur. Als de groep vertraging oploopt, brengt de groep de dienst toerisme ten laatste een half uur voor de aanvang van het bezoek op de hoogte. In dit geval worden er geen extra kosten aangerekend.
We rekenen een supplement van €15 per gids aan indien de groep met  minimum 15 minuten vertraging aankomt zonder verwittigen en toch een volledige rondleiding wenst.
Zonder verwittiging wacht de gids maximum 1/2 uur. Daarna vervalt het bezoek, maar worden alle kosten aangerekend (toegangsgeld, gidsenvergoedingen en supplement).

Annuleringen

  • U kunt uw bezoek gratis annuleren tot 7 dagen voor de bezoeksdatum.
  • U moet het juiste aantal deelnemers  bevestigen 7 dagen voor de bezoeksdatum.
  • Vanaf 7 dagen voor de bezoeksdatum, kunt u niet meer kosteloos annuleren. U moet dan het minimum verschuldigde bedrag van een groep (= 10 bezoekers) en de kosten van een gidsbeurt betalen.
  • In geval van reservatie verbindt de klant zich ertoe het exact aantal gasten uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van het evenement door te geven. Dit aantal zal in geen geval nog verminderd kunnen worden. Indien er minder gasten deelnemen dan het vermelde aantal, zal het gereserveerde aantal aangerekend worden. Indien het aantal gasten groter is dan het gereserveerde aantal zullen deze extra aangerekend worden.

Dagtrips

We kunnen de aanvangsuren en programma’s aanpassen aan de wensen van uw groep.
We kunnen ook halve-dag-uitstappen samenstellen.
Wilt u afspraken met de verbruikszalen maken? De Dienst Toerisme kan dit voor u doen mits een administratiekost van €25 per dag.
De dagtripprijs omvat de toegangsprijzen en aangevraagde horeca.
De vergoeding van de gidsen berekenen we afzonderlijk aan de hand van het aantal deelnemers (maximum 20 personen per gids).

Betaling

De afrekening gebeurt op de dag zelf met bancontact of via factuur.

Bezoekers in meer worden aangerekend. Het aantal bezoekers kan het groepsmaximum per gids niet overschrijden. Wat betreft bezoekers in min: zie annuleringsvoorwaarden.